Vyhláška č. 45/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovej demokratickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre príslušníkov zmluvných štátov vykonávajúcich služobné cesty

Čiastka 8/1982
Platnosť od 29.04.1982
Účinnosť od 14.05.1982
Uzavretie zmluvy 14.09.1981
Redakčná poznámka

Dohoda nadobúda platnosť na základe svojho článku 9 dňom 15. apríla 1982.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.05.1982 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

14.05.1982

Pôvodný predpis

29.04.1982
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené