Uznesenie č. 39/1982 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zvýšení dôchodkov a o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení

Čiastka 7/1982
Platnosť od 14.04.1982 do30.09.1988
Účinnosť od 29.04.1982 do30.09.1988
Zrušený 100/1988 Zb.

39

UZNESENIE

Federálneho zhromaždenia

z 31. marca 1982

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zvýšení dôchodkov a o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje podľa článku 58 ods. 4 ústavného zákona o československej federácii zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 27. januára 1982 č. 7/1982 Zb. o zvýšení dôchodkov a o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení.

Indra v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené