Vyhláška č. 36/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb. a vyhlášky č. 50/1981 Zb.

Čiastka 6/1982
Platnosť od 30.03.1982 do28.02.1987
Účinnosť od 30.03.1982 do28.02.1987
Zrušený 4/1987 Zb. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené