Vyhláška č. 28/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 112/1960 Zb. o zriaďovaní a činnosti súborov hudobníkov z povolania a súborov ľudových hudobníkov

Čiastka 4/1982
Platnosť od 09.03.1982 do30.06.1990
Účinnosť od 01.04.1982 do30.06.1990
Zrušený 215/1990 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1982 - 30.06.1990 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.04.1982 - 30.06.1990

Pôvodný predpis

09.03.1982
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené