Zákon č. 173/1982 Zb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1983

Čiastka 37/1982
Platnosť od 22.12.1982
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené