Zákon č. 170/1982 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 179/1969 Zb. o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy

Čiastka 36/1982
Platnosť od 17.12.1982 do24.06.1992
Účinnosť od 01.01.1983 do24.06.1992
Zrušený 307/1992 Zb. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené