Zákon č. 165/1982 Zb.Zákon ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník

Čiastka 35/1982
Platnosť od 16.12.1982 do31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1983 do31.12.1991
Zrušený 513/1991 Zb. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené