Vyhláška č. 163/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu

Čiastka 34/1982
Platnosť od 16.12.1982 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1983 do31.12.1989
Zrušený 156/1989 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené