Zákon č. 162/1982 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov obyvateľstva

Čiastka 34/1982
Platnosť od 16.12.1982 do31.12.1990
Účinnosť od 01.01.1983 do31.12.1990
Zrušený 389/1990 Zb. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1983 - 31.12.1990 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.1983 - 31.12.1990

Pôvodný predpis

16.12.1982
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené