Vyhláška č. 15/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení

Čiastka 2/1982
Platnosť od 29.01.1982 do30.09.1988
Účinnosť od 01.02.1982 do30.09.1988
Zrušený 149/1988 Zb. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.1982 - 30.09.1988 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.02.1982 - 30.09.1988

Pôvodný predpis

29.01.1982
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené