Zákon č. 134/1982 Zb.Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok)

Čiastka 27/1982
Platnosť od 22.11.1982 do31.12.1992
Účinnosť od 01.04.1983 do31.12.1992
Zrušený 264/1992 Zb. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené