Nariadenie vlády č. 127/1982 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o závodnom stravovaní

Čiastka 26/1982
Platnosť od 19.11.1982 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1983 do31.12.1989
Zrušený 137/1989 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1983 - 31.12.1989 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.1983 - 31.12.1989

Pôvodný predpis

19.11.1982
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené