Vyhláška č. 126/1982 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti pri práci s lasermi

Čiastka 25/1982
Platnosť od 11.11.1982 do30.04.2004
Účinnosť od 01.01.1983 do30.04.2004
Zrušený 271/2004 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené