Vyhláška č. 123/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o civilnej leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky

Čiastka 24/1982
Platnosť od 28.10.1982
Účinnosť od 12.11.1982
Uzavretie zmluvy 17.02.1980
Redakčná poznámka

Dohoda na základe svojho článku 20 nadobudla platnosť 11. marcom 1982.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené