Vyhláška č. 117/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov o zmene vyhlášky č. 13/1974 Zb., ktorou sa vydáva rozhlasový a televízny poriadok, v znení vyhlášky č. 178/1975 Zb.

Čiastka 23/1982
Platnosť od 15.10.1982 do31.12.1985
Účinnosť od 01.12.1982 do31.12.1985
Zrušený 51/1985 Zb. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.1982 - 31.12.1985 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.12.1982 - 31.12.1985

Pôvodný predpis

15.10.1982
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené