Vyhláška č. 115/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 104/1980 Zb. o prijímaní na štúdium na vysokých školách

Čiastka 22/1982
Platnosť od 06.10.1982 do30.06.1990
Účinnosť od 01.11.1982 do30.06.1990
Zrušený 172/1990 Zb. (nepriamo)

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.1982 - 30.06.1990 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.11.1982 - 30.06.1990

Pôvodný predpis

06.10.1982
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené