Vyhláška č. 113/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu úmrtia Karola Marxa

Čiastka 22/1982
Platnosť od 06.10.1982 do29.09.2000
Účinnosť od 10.01.1983 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené