Uznesenie č. 107/1982 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 125 Sobrance

Čiastka 20/1982
Platnosť od 22.09.1982 do15.03.1990
Záväznosť od 22.09.1982
Záväznosť do 15.03.1980
Zrušený 80/1990 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené