Vyhláška č. 88/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o kultúrnych a informačných strediskách v Československej socialistickej republike a v Bulharskej ľudovej republike a o Protokole k Dohode

Čiastka 23/1981
Platnosť od 04.09.1981
Účinnosť od 19.09.1981
Uzavretie zmluvy 03.07.1981
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 8 dňom podpisu a týmto dňom nadobudol platnosť aj Protokol.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
19.09.1981 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

19.09.1981

Pôvodný predpis

04.09.1981
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené