Vyhláška č. 87/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou

Čiastka 22/1981
Platnosť od 02.09.1981 do29.06.2004
Účinnosť od 17.09.1981 do29.06.2004
Uzavretie zmluvy 17.02.1980
Zrušený 355/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 10 Zmluva nadobudla platnosť 2. júlom 1981.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené