Vyhláška č. 16/1981 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o záverečných učňovských skúškach v učebných a študijných odboroch

Čiastka 3/1981
Platnosť od 18.02.1981 do31.05.1987
Účinnosť od 01.03.1981 do31.05.1987
Zrušený 38/1987 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené