Uznesenie č. 114/1981 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 101 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 33/1981
Platnosť od 22.12.1981 do28.02.1990
Záväznosť od 22.12.1981
Záväznosť do 28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené