Vyhláška č. 82/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o hodnotení technickej úrovne výrobkov

Čiastka 21/1980
Platnosť od 15.07.1980 do31.12.1988
Účinnosť od 01.08.1980 do31.12.1988
Zrušený 227/1988 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené