Vyhláška č. 70/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania

Čiastka 18/1980
Platnosť od 20.06.1980 do30.09.2002
Účinnosť od 01.07.1980 do30.09.2002
Zrušený 482/2002 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené