Vyhláška č. 7/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra a Federálneho ministerstva zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky a Ministerstva zahraničných vecí č. 44/1970 Zb.

Čiastka 2/1980
Platnosť od 04.02.1980 do30.06.1991
Účinnosť od 01.03.1980 do30.06.1991
Zrušený 216/1991 Zb. (nepriamo)

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.1980 - 30.06.1991 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.03.1980 - 30.06.1991

Pôvodný predpis

04.02.1980
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené