Uznesenie č. 44/1980 Zb.Uznesenie Predsedníctva federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 63 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSSR

Čiastka 12/1980
Platnosť od 24.04.1980 do28.02.1990
Záväznosť od 24.04.1980
Záväznosť do 28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

44

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

z 26. marca 1980

o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 63 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSSR

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovacie voľby vo volebnom obvode č. 63 pre voľby do Snemovne národov federálneho zhromaždenia na piatok 16. mája a sobotu 17. mája 1980.

Indra v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené