Vyhláška č. 34/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobom obchodnom protokole medzi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou

Čiastka 8/1980
Platnosť od 26.03.1980 do31.12.1982
Účinnosť od 10.04.1980 do31.12.1982
Uzavretie zmluvy 03.09.1979
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť na základe svojho článku 7 dňom 1. januára 1980 a bude platiť do 31. decembra 1982.

34

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 31. januára 1980

o Dlhodobom obchodnom protokole medzi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou

Dňa 3. septembra 1979 bol v Ankare podpísaný Dlhodobý obchodný protokol medzi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou. Protokol nadobudol platnosť na základe svojho článku 7 dňom 1. januára 1980 a bude platiť do 31. decembra 1982.

Český preklad textu Dlhodobého obchodného protokolu sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DLHODOBÝ OBCHODNÝ PROTOKOL

medzi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Tureckej republiky

v duchu priateľských vzťahov, ktoré existujú medzi oboma krajinami,

prajúc si dlhodobý rozvoj výmeny tovaru na vyrovnanom základe v rámci obchodnej dohody, ktorá bola podpísaná 29. augusta 1975,

dohodli sa takto:

Článok 1

Obe strany budú všetkými prostriedkami, ktoré majú k dispozícii, podporovať stály rast a diverzifikáciu obchodnej výmeny medzi oboma krajinami v záujme dosiahnutia ročného vzájomného obratu vo výmene tovaru vo výške 200 miliónov US dolárov do 31. decembra 1982.

Článok 2

Tovar medzi oboma krajinami sa bude vymieňať v súhlase s obchodnou dohodou uzavretou medzi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou podpísanou 29. augusta 1975 v Ankare.

Položky tovaru určeného na obchodnú výmenu sú uvedené v listine „A “ - československý export do Tureckej republiky a v listine „B“ - turecký export do Československej socialistickej republiky.

Tieto zoznamy tovaru majú indikatívny charakter; môžu sa vymieňať aj položky, ktoré nie sú uvedené v týchto listinách.

Článok 3

Počas rokovaní zmiešanej komisie, ktoré sa uskutočnia v zmysle existujúcej obchodnej dohody z 29. augusta 1975, sa plnenie indikatívnych listín „A“ a „B“ uvedených v článku 2 preverí a uvedené indikatívne listiny sa môžu zmeniť alebo rozšíriť vzájomnou dohodou oboch strán.

Článok 4

Obe strany podniknú potrebné opatrenia na dosiahnutie vyrovnanej a zvyšujúcej sa úrovne obchodu s dlhodobou perspektívou.

Obe strany budú podporovať zainteresované spoločnosti a organizácie vo svojich krajinách, aby uzavierali kontrakty alebo dohody o dodávkach tovaru a položiek uvedených v spomenutých listinách.

Článok 5

Príslušné autority v oboch krajinách budú priaznivo posudzovať žiadosti o vydanie dovozných alebo vývozných licencií pre tovar, ktorý sa má vymieňať v súlade s platnými zákonmi, pravidlami a predpismi, ktoré sú platné v každej krajine.

Článok 6

Výmena tovaru a položiek uvedených v prílohe tohto protokolu bude prebiehať na základe komerčných podmienok a bežných cien, ktoré sú platné na medzinárodných trhoch.

Článok 7

Tento protokol nadobudne platnosť 1. januárom 1980 a bude platiť do 31. decembra 1982.

Podpísané v Ankare 3. septembra 1979 vo dvoch origináloch v anglickom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Za československú vládu:

Andrej Barčák v. r.

minister zahraničného obchodu

Za tureckú vládu:

Teoman Köprülüler v. r.

minister obchodu

LISTINA A

Indikatívna listina položiek, ktoré sa môžu vyvážať z Československej socialistickej republiky do Tureckej republiky

- organické a neorganické chemikálie

- chemické výrobky a zodpovedajúce suroviny

- PVC

- polyetylén

- polypropylén

- výrobky z polymérov a kopolymérov

- ostatné chemické výrobky

- farmaceutické výrobky a zodpovedajúce suroviny

- lekárske zariadenia a prístroje

- umelé hnojivá a zodpovedajúce suroviny

- syntetické a organické farbivá

- plastikové suroviny a polotovary

- buničina

- fotografický papier

- novinový papier a ostatné druhy papiera

- koks (metalurgický)

- uhlíkové výrobky na elektrické účely

- železiarske a oceliarske výrobky

- guľkové a valčekové ložiská

- komponenty pre motorové vozidlá

- komponenty pre elektronický priemysel

- elektrické stroje, prístroje a komponenty

- stroje a zariadenia pre banský priemysel

- stroje a strojové zariadenia a ich náhradné dielce pre obrábacie stroje, dieselové motory, dieselové agregáty, kompresory, textilné stroje a pod.

- kompletné zariadenia investičného charakteru včítane náhradných dielcov, ktoré majú vzťah k projektom

LISTINA B

Indikatívna listina položiek, ktoré sa môžu vyvážať z Tureckej republiky do Československej socialistickej republiky

- zemiaky

- cícer

- šošovice

- cibuľa

- cesnak

- citrusové plody

- hrozienka

- sušené figy

- lieskové orechy

- bobkový list

- tabak

- alkoholické nápoje

- čerstvé ovocie a zelenina

- ovocné šťavy a koncentráty

- čaj

- ružový olej

- džemy, lekváre a pod.

- konzervovaná zelenina

- potravinárske výrobky

- prázdne makovice

- sintrovaný magnezit

- kolemanit

- chrómová ruda a koncentráty

- ferochróm

- kyselina boritá

- baryt

- sodium-borates

- bauxit

- hliníkové dosky a fólie

- karbid vápnika

- bentonit

- borax dekahydrát

- borax pentahydrát

- tinkal

- perlit

- bavlna

- bavlnená priadza

- mohér

- bavlnený textil

- hotové odevy

- kožené odevy

- pletené odevy

- uteráky

- prikrývky

- vlnené výrobky

- zamat a pod.

- ručne vyrábané koberce

- strojovo vyrábané koberce

- kozmetika

- sanitárne zariadenia

- dlaždice a obkladačky

- keramické obkladačky

- plastikové farby

- atomizéry

- pulverizéry

- domy z prefabrikátov

- materiál na konštrukcie

- elektrické stroje a zariadenia

- motorové pumpy

- vzduchové a plynové kompresory

- ručné náradie

- zámky a visiace zámky

- radiátory pre ústredné kúrenie

- chladničky

- práčky

- brzdové obloženia

- káble

- priemyselné gumové výrobky

- chemické výrobky

- ostatné

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.