Redakčné oznámenie č. 22/1980 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby prekladu

Čiastka 4/1980
Platnosť od 21.02.1980 do30.04.1990

22

REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chyby prekladu

vo vyhláške Federálneho ministerstva financií č. 154/1975 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy v slovenskom vydaní

V § 4 ods. 2 písm. j) v prvých zátvorkách a v § 7 ods. 1 v prvej vete má byť namiesto „predbežnú“ (cenu) správne „dočasnú“ a v § 7 ods. 1 v druhej vete namiesto „predbežnou“ (cenou) správne „dočasnou“.

Redakcia


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené