Vyhláška č. 166/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 162/1976 Zb. o správnych poplatkoch

Čiastka 42/1980
Platnosť od 18.12.1980 do31.12.1988
Účinnosť od 01.01.1981 do31.12.1988
Zrušený 231/1988 Zb. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1981 - 31.12.1988 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.1981 - 31.12.1988

Pôvodný predpis

18.12.1980
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené