Nariadenie vlády č. 159/1980 Zb.Nariadenie vlády Československe socialistickej republiky č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad, v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 56/1972 Zb. a č. 46/1977 Zb.

Čiastka 39/1980
Platnosť od 08.12.1982
Účinnosť od 01.01.1981
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené