Vyhláška č. 151/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 184/1968 Zb. na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti

Čiastka 38/1980
Platnosť od 27.11.1980 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1981 do31.12.1992
Zrušený 286/1992 Zb. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1981 - 31.12.1992 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.1981 - 31.12.1992

Pôvodný predpis

27.11.1980
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené