Vyhláška č. 147/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v rokoch 1981 a 1982

Čiastka 37/1980
Platnosť od 18.11.1980 do31.12.1982
Účinnosť od 18.11.1980 do31.12.1982
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené