Uznesenie č. 144/1980 Zb.Uznesenie predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného města Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode číslo 39 a číslo 127

Čiastka 36/1980
Platnosť od 07.11.1980 do27.08.1990
Záväznosť od 07.11.1980
Záväznosť do 27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

144

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 13. októbra 1980

o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode číslo 39 a číslo 127

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona SNR č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode číslo 39 a číslo 127 a určuje deň ich konania na piatok 21. novembra 1980 a na sobotu 22. novembra 1980.

Šalgovič v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené