Vyhláška č. 14/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky

Čiastka 3/1980
Platnosť od 15.02.1980
Účinnosť od 01.03.1980
Uzavretie zmluvy 03.07.1978
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 11 dňom 5. júla 1979.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené