Vyhláška č. 124/1980 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy

Čiastka 30/1980
Platnosť od 19.09.1980 do30.04.2000
Účinnosť od 01.01.1981 do30.04.2000
Zrušený 128/2000 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1981 - 30.04.2000 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.1981 - 30.04.2000

Pôvodný predpis

19.09.1980
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené