Nariadenie vlády č. 12/1980 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1975 Zb. o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia

Čiastka 3/1980
Platnosť od 15.02.1980 do30.09.1988
Účinnosť od 01.03.1980 do30.09.1988
Zrušený 117/1988 Zb. (nepriamo)

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené