Opatrenie č. 79/1979 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení

Čiastka 16/1979
Platnosť od 19.07.1979 do30.09.1988
Účinnosť od 01.08.1979 do30.09.1988
Zrušený 106/1988 Zb. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Slovenskej národnej rady č. 127/1979 Zb.

79

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 19. júla 1979,

ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa uznieslo podľa čl. 121 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení sa mení takto:

§ 10 písm. b) č. 2 znie:

2. zvýšenie invalidného dôchodku invalida z mladosti a invalida mladšieho ako 26 rokov, ktorý poberá dôchodok vo výške 650 Kčs mesačne, až o 200 Kčs mesačne v zreteľa hodných prípadoch.“.


Čl. II

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. augustom 1979.


Hagara v. r.

Ing. Gregor v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.