Vyhláška č. 62/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa určujú náležitosti poskytované pracovníkom získaným pre cukrovarskú kampaň a niektoré iné kampaňové práce

Čiastka 11/1979
Platnosť od 19.06.1979 do31.01.1991
Účinnosť od 01.07.1979 do31.01.1991
Zrušený 1/1991 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1979 - 31.01.1991 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.07.1979 - 31.01.1991

Pôvodný predpis

19.06.1979
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené