Vyhláška č. 48/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku

Čiastka 8/1979
Platnosť od 05.05.1979
Účinnosť od 20.05.1979
Uzavretie zmluvy 07.03.1978
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 28 ods. 2 Zmluva nadobudla platnosť 12. februárom 1979.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.05.1979 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

20.05.1979

Pôvodný predpis

05.05.1979
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené