Vyhláška č. 47/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Hašimovského kráľovstva Jordánska

Čiastka 7/1979
Platnosť od 28.04.1979
Účinnosť od 13.05.1979
Uzavretie zmluvy 03.05.1978
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 dňom 3. januára 1979.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.05.1979 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

13.05.1979

Pôvodný predpis

28.04.1979
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené