Uznesenie č. 34/1979 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode č. 75 (Bratislava II)

Čiastka 5/1979
Platnosť od 29.03.1979 do27.08.1990
Záväznosť od 29.03.1979
Záväznosť do 27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené