Vyhláška č. 141/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou

Čiastka 27/1979
Platnosť od 19.12.1979
Účinnosť od 03.01.1980
Uzavretie zmluvy 11.07.1979
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 dňom 14. septembra 1979.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
03.01.1980 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

03.01.1980

Pôvodný predpis

19.12.1979
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené