Vyhláška č. 132/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku

Čiastka 25/1979
Platnosť od 30.11.1979
Účinnosť od 15.12.1979
Uzavretie zmluvy 26.07.1978
Redakčná poznámka

Zmluva podľa svojho článku 23 nadobudla platnosť 19. Júnom 1979.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.12.1979 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

15.12.1979

Pôvodný predpis

30.11.1979
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené