Vyhláška č. 43/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1979

Čiastka 9/1978
Platnosť od 03.05.1978 do31.12.1979
Účinnosť od 03.05.1978 do31.12.1979
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené