Uznesenie č. 93/1977 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 94 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 27/1977
Platnosť od 20.12.1977 do28.02.1990
Záväznosť od 20.12.1977
Záväznosť do 28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené