Vyhláška č. 83/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa príloha vyhlášky č. 123/1976 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb

Čiastka 25/1977
Platnosť od 12.12.1977 do11.09.1985
Účinnosť od 01.01.1978 do11.09.1985
Zrušený 73/1985 Zb. (nepriamo)

OBSAH

83

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 9. decembra 1977,

ktorou sa mení a dopĺňa príloha vyhlášky č. 123/1976 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 259 ods. 4, § 268 ods. 2 a § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a doplnenom zákonom č. 144/1975 Zb. a podľa § 15 ods. 1 zákona č. 51/1959 Zb. o výkupe poľnohospodárskych výrobkov:


Čl. I

Príloha vyhlášky č. 123/1976 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb sa nahrádza týmto novým znením:

Príloha vyhlášky č. 123/1976 Zb.

Nákupné organizácie poľnohospodárskych výrobkov - § 5 ods. 1

Výrobok Nákupné organizácie
1. Obilniny včítane kukuricev ČSR:- podniky trustu Zemědělské zásobování a nákup Praha (ďalej len „podniky trustu ZZN Praha");
v SSR:- podniky trustu Poľnohospodárske zásobovanie a nákup Bratislava (ďalej len „podniky trustu PZN Bratislava").
2. Jedlé strukovinyv ČSR:- podniky trustu ZZN Praha,
- organizácie Českého svazu spotřebních družstev Praha (ďalej len „organizácie ČSSD Praha");
v SSR:- podniky trustu PZN Bratislava,
- organizácie Slovenského zväzu spotrebných družstiev Bratislava (ďalej len „organizácie SZSD Bratislava").
3. Kŕmne strukovinyv ČSR:- podniky trustu ZZN Praha;
v SSR:- podniky trustu PZN Bratislava.
4. Olejniny (s výnimkou maku)v ČSR:- podniky trustu ZZN Praha;
v SSR:- podniky trustu PZN Bratislava.
5. Makv ČSR:- podniky trustu ZZN Praha,
- organizácie ČSSD Praha;
v SSR:- podniky trustu PZN Bratislava,
- organizácie SZSD Bratislava.
6. Konzumné zemiakyv ČSR:- podniky trustu ZZN Praha,
- podniky trustu Obchod ovocem a zeleninou Praha,
- závody odborového podniku Mrazírny Praha (ďalej len „závody OP Mrazírny Praha"),
- závody odborového podniku Škrobárny Havlíčkův Brod,
- organizácie ČSSD Praha;
v SSR:- podniky trustu PZN Bratislava,
- podniky trustu Obchod s ovocím a zeleninou Bratislava,
- podniky trustu Liehovary a konzervárne Bratislava (ďalej len „podniky trustu LIKO Bratislava"),
- organizácie SZSD Bratislava.
7. Priemyselné zemiakyv ČSR:- závody odborového podniku Škrobárny Havlíčkův Brod,
- podniky trustu ZZN Praha;
v SSR:- podniky trustu LIKO Bratislava,
- podniky trustu PZN Bratislava.
8. Seno, slama, úsušky krmovín a krmoviny na výrobu úsuškovv ČSR:- podniky trustu ZZN Praha;
v SSR:- podniky trustu PZN Bratislava.
9. Cukrová repav ČSR:- podniky trustu Cukrovarnický průmysl Praha;
v SSR: - podniky trustu Cukor - cukrovinky Bratislava.
10. Čakankav ČSR:- podniky trustu Tukový průmysl Praha;
v SSR:- podniky trustu Cukor - cukrovinky Bratislava.
11. Stonky ľanu a stonky konopyv ČSR:- závody národného podniku Českomoravský len Humpolec;
v SSR:- podniky trustu Slovakotex Trenčín.
12. Chmeľv ČSR:- odborový podnik Chmelařství Žatec;
v SSR:- odborový podnik Chmelařství Žatec.
13. Plody koreninovej paprikyv ČSR:- podniky trustu Konzervárny a lihovary Praha (ďalej len „podniky trustu KOLI Praha");
v SSR:- podniky trustu LIKO Bratislava.
14. Tabakv ČSR:- závody odborového podniku Československý tabákový průmysl Kutná Hora;
v SSR:- závody odborového podniku Československý tabakový priemysel Bratislava.
15. Slama metlového cirokuv ČSR:- organizácie Českého svazu výrobních družstev Praha;
v SSR:- organizácie Slovenského zväzu výrobných družstiev Bratislava.
16. Prázdne makovicev ČSR:- podniky trustu ZZN Praha,
- Léčivé rostliny, národní podnik, Zbraslav,
- organizácie ČSSD Praha;
v SSR:- podniky trustu PZN Bratislava,
- Slovakofarma, národný podnik, Hlohovec,
- organizácie SZSD Bratislava.
17. Zelenina a ovociev ČSR:- podniky trustu Obchod ovocem a zeleninou Praha,
- podniky trustu KOLI Praha,
- závody OP Mrazírny Praha,
- organizácie ČSSD Praha,
- spoločné poľnohospodárske podniky, len na vlastné spracovanie;
v SSR:- podniky trustu Obchod s ovocím a zeleninou Bratislava,
- podniky trustu LIKO Bratislava,
- podniky trustu Cukor - cukrovinky Bratislava,
- organizácie SZSD Bratislava,
- Agrokomplex Nitra, len na vlastné spracovanie,
- spoločné poľnohospodárske podniky, len na vlastné spracovanie.
18. Muštové hrozno viniča hroznorodéhov ČSR:- vinárske závody trustu Pivovary a sladoviny Praha,
- podniky trustu KOLI Praha,
- Družstevní vinné sklepy Hodonín,
- spoločné poľnohospodárske podniky, podľa osobitného poverenia;
v SSR:- závody odborového podniku Vinárske závody Bratislava,
- podniky trustu LIKO Bratislava.
19. Lesné plodyv ČSR:- organizácie ČSSD Praha,
- závody podnikov Středočeské, Jihočeské, Západočeské, Severočeské, Východočeské, Jihomoravské a Severomoravské státní lesy (ďalej len „závody podnikov Státní lesy“),
- závody OP Mrazírny Praha,
- podniky trustu Obchod ovocem a zeleninou Praha,
- podniky trustu KOLI Praha;
v SSR: - organizácie SZSD Bratislava,
- závody podnikov Západoslovenské, Stredoslovenské a Východoslovenské štátne lesy (ďalej len „závody podnikov Štátne lesy“),
- podniky trustu LIKO Bratislava.
20. Hubyv ČSR:- organizácie ČSSD Praha,
- podniky trustu KOLI Praha,
- závody odborového podniku Sempra Praha,
- závody OP Mrazírny Praha,
- závody podnikov Státní lesy;
v SSR:- organizácie SZSD Bratislava,
- závody podnikov Štátne lesy,
- podniky trustu LIKO Bratislava.
21. Koreniev ČSR:- podniky trustu Obchod ovocem a zeleninou Praha,
- podniky trustu KOLI Praha,
- organizácie ČSSD Praha;
v SSR:- podniky trustu Obchod s ovocím a zeleninou Bratislava,
- organizácie SZSD Bratislava.
22. Liečivé rastlinyv ČSR:- Léčivé rostliny, národní podnik, Zbraslav;
v SSR:- Slovakofarma, národný podnik, Hlohovec.
23. Jatočný hovädzí dobytok, jatočné ošípané, jatočné teľcev ČSR:- podniky trustu Masný průmysl Praha;
v SSR:- podniky trustu Mäsový priemysel Bratislava.
24. Jatočné ovce a jahňatáv ČSR:- podniky trustu Masný průmysl Praha,
- organizácie ČSSD Praha;
v SSR:- podniky trustu Mäsový priemysel Bratislava,
- organizácie MOVIS Holíč,
- organizácie SZSD Bratislava.
25. Jatočné kozyv ČSR:- podniky trustu Masný průmysl Praha,
- organizácie ČSSD Praha;
v SSR:- podniky trustu Mäsový priemysel Bratislava.
26. Jatočné kone a jatočné žriebätáv ČSR:- podniky trustu Masný průmysl Praha,
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava.
27. Jatočná hydinav ČSR:- podniky trustu Drůbežářský průmysl Praha,
- závody odborového podniku Státní rybářství České Budějovice (ďalej len „závody OP Státní rybářství České Budějovice“);
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava.
28. Zverinav ČSR:- podniky trustu Drůbežářský průmysl Praha,
- organizácie ČSSD Praha,
- hospodárske zariadenia Českého mysliveckého svazu;
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava,
- organizácie SZSD Bratislava.
29. Živá zverv ČSR:- hospodárske zariadenia Českého mysliveckého svazu Praha,
- závody podnikov Státní lesy;
v SSR:- hospodárske zariadenia Slovenského poľovníckeho zväzu Bratislava,
- závody podnikov Štátne lesy.
30. Jatočné králikyv ČSR:- podniky trustu Drůbežářský průmysl Praha,
- organizácie ČSSD Praha;
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava,
- Spoločný družstevný hydinársky podnik BRANKO Nitra,
- organizácie SZSD Bratislava.
31. Ryby, rybacie násady, plôdik, ikry a rakyv ČSR:- závody OP Státní rybářství České Budějovice,
- organizácie ČSSD Praha;
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava,
- hospodárske zariadenia Slovenského zväzu rybárov Žilina,
- organizácie SZSD Bratislava.
32. Kožev ČSR:- odborový podnik KARA Trutnov,
- Zverimex Praha
kože z farmársky chovaných králikov, ďalej kože z divých kožušinových zvierat, kože z jahniat a oviec od svojich členov,
- krajské podniky Sběrné suroviny
kože z farmársky chovaných domácich králikov, kože z divých kožušinových zvierat, kože z jahniat a oviec od jednotlivo hospodáriacich roľníkov;
v SSR:- odborový podnik KARA Trutnov,
- organizácie Chovprodukt Galanta a Slovmink Matúškovo
kože z farmársky chovaných kožušinových zvierat (t. j. norkov, líšok, polárnych líšok a nutrií) od svojich členov - jednotlivo hospodáriacich roľníkov,
- krajské podniky Zberné suroviny
kože z farmársky chovaných domácich králikov, kože z divých kožušinových zvierat, kože z jahniat a oviec od jednotlivo hospodáriacich roľníkov.
33. Mlieko (smotana)v ČSR:- podniky trustu Mlékárenský průmysl Praha;
v SSR:- podniky trustu Mliekárenský priemysel Bratislava,
- Potravinársky kombinát, národný podnik, Trebišov.
34. Ovčí hrudkový syr, miešaný hrudkový syr a ovčie mliekov ČSR:- podniky trustu Mliekárenský priemysel Bratislava;
v SSR:- podniky trustu Mliekárenský priemysel Bratislava.
35. Konzumné slepačie vajciav ČSR:- podniky trustu Drůbežářský průmysl Praha;
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava.
36. Ovčia vlnav ČSR:- podniky trustu ZZN Praha;
v SSR:- podniky trustu PZN Bratislava.
37. Včelí med, včelí vosk a ostatné výrobky z chovu včielv ČSR:- organizácie ČSSD Praha;
v SSR:- organizácie SZSD Bratislava.
38. Chovný a úžitkový hovädzí dobytok, ošípané, ovcev ČSR:- podniky trustu Státní plemenářské podniky Praha;
v SSR:- podniky trustu Štátne plemenárske podniky Bratislava.
39. Chovná hydinav ČSR:- podniky trustu Drůbežářský průmysl Praha,
- závody OP Státní rybářství České Budějovice;
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava.
40. Úžitková hydinav ČSR:- podniky trustu Drůbežářský průmysl Praha,
- závody OP Státní rybářství České Budějovice;
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava,
- Spoločný družstevný hydinársky podnik BRANKO Nitra,
- Spoločný družstevný liahárenský podnik Nitra.
41. Úžitkové žriebätáv ČSR:- podniky trustu Státní plemenářské podniky Praha;
v SSR:- podniky trustu Štátne plemenárske podniky Bratislava.
42. Úžitkové konev ČSR:- podniky trustu Státní plemenářské podniky Praha;
v SSR:- podniky trustu Štátne plemenárske podniky Bratislava.
43. Prasiatka a behúnev ČSR:- podniky trustu Státní plemenářské podniky Praha,
- závody odborového podniku Velkovýkrmny Praha;
v SSR:- podniky trustu Štátne plemenárske podniky Bratislava,
- závody odborového podniku Veľkovýkrmne Palárikovo.
44. Násadové vajciav ČSR:- podniky trustu Drůbežářský průmysl Praha,
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava.
45. Osivo, sadivo a škôlkárske výpestkyv ČSR aj v SSR:- organizácie poverené podľa osobitných predpisov.44)

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.


Minister:

Ing. Nágr v. r.

Poznámky pod čiarou

44) Zákon č. 61/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 62/1964 Zb. v znení neskorších predpisov."


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené