Vyhláška č. 77/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o centrálnej regulácii výrobkov a materiálov vo výstavbe

Čiastka 24/1977
Platnosť od 23.11.1977 do31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1978 do31.12.1991
Zrušený 513/1991 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1978 - 31.12.1991 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.1978 - 31.12.1991

Pôvodný predpis

23.11.1977
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené