Redakčné oznámenie č. 52/1977 Zb.Redakčné oznámenie O o oprave tlačových chýb

Čiastka 17/1977
Platnosť od 05.09.1977
Účinnosť od 05.09.1977

52

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačových chýb

v Oznámení o vydaní všeobecných právnych predpisov v čiastke 15/1977 Zbierky zákonov v slovenskom vydaní

V oznámení Slovenského banského úradu na strane 224 došlo nedopatrením tlačiarne k chybám v názvoch registrovaných úprav. Text má správne znieť takto:

1. úpravu č. 1900/1977 z 29.apríla 1977, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach banské časované (polsekundové) elektrické rozbušky DeP-N s Cu dutinkou.

2. úpravu č. 1901/1977 z 27.apríla 1977, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach banské časované (štvrťsekundové) elektrické rozbušky DeD-N s Cu dutinkou.

3. úpravu č. 1902/1977 z 3.mája 1977, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach banské časované (polsekundové) elektrické rozbušky DeP-N s Al dutinkou˝.

Redakcia


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené