Nariadenie vlády č. 46/1977 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o doplnení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad, v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 56/1972 Zb.

Čiastka 16/1977
Platnosť od 10.08.1977
Účinnosť od 01.10.1977
Redakčná poznámka

Pre ČR bolo zrušené nariadením vlády ČR č. 308/1997 Zb. s účinnosťou od 1. 1. 1998.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.1977 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.10.1977

Pôvodný predpis

10.08.1977
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené