Vyhláška č. 40/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o zvyšovaní kvalifikácie a hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckotechnických pracovníkov

Čiastka 14/1977
Platnosť od 15.07.1977 do30.04.1992
Účinnosť od 01.08.1977 do30.04.1992
Zrušený 143/1992 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.1977 - 30.04.1992 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.08.1977 - 30.04.1992

Pôvodný predpis

15.07.1977
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené